ผลิตทุกชิ้นส่วนได้ตามจินตนาการ

ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงสามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนพิเศษต่างๆ ได้ตรงความต้องการ เรารับตกแต่งแบบ turnkey ชิ้นส่วนแปลก ๆ แค่ไหน เราก็สร้างออกมาให้ลูกค้าได้เสมอ


Similar Posts