ทำตามขั้นตอน งานจะออกมาดี

ทำตามสูตร ทุกอย่างก็ออกมาดีการพ่นสี เป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ แต่ สูตรเคมี มีหลักการที่ตายตัว ทุกขึ้นตอนการทำงาน จึงต้อง ชั่ง ตวง วัด ให้ได้ตามสูตรที่เหมาะสมมาจากโรงงานผู้ผลิต จะใช้วิธี “กะ” เอาจากความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้เด็ดขาด

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอณ์ตามแบบ งานพ่นสี
รับงานพ่นสี งานบิ้วอิน

Similar Posts