ต่อเฮง ร่วมบริจาคเตียงรพ.สนามกับ Wiri bed

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา Wiri bed ได้เข้าส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้แก่ รพ.ปทุมธานี รวม 120 เตียง โดยบริษัท ต่อเฮง ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเตียงเพื่อบริจาคในครั้งนี้ด้วย

สภาวะวิกฤตโควิด 19 แพร่ระบาดครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายๆคน ได้รับเชื้อโควิด 19 และไม่สามารถกักตัวรักษาในที่พักได้ จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของบุคคลากรทางการแพทย์ ส่งผลให้โรงพยาบาลส่วนใหญ่ขาดแคลนเตียงผู้ป่วย และของใช้จำเป็น

ในครั้งนี้ บริษัท ต่อเฮง จำกัด ร่วมกับ Wiri bed ผลิตเตียงผู้ป่วยบริจาคให้แก่โรงพยาบาล ปทุมธานี เพื่อเพิ่มอัตราการรองรับผู้ป่วย และขอร่วมเป็นกำลังใจให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมอุทิศตน ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เพื่อประชาชนชาวไทย

เราหวังว่าคนไทย จะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปโดยไว

Similar Posts