โรงงานเฟอร์นิเจอร์ต่อเฮง ผลิตเตียงบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนาม อำเภอปางศิลาทอง

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ความต้องการเตียง หรือโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น และยิ่งปัจจุบันการแพร่กระจายของเชื้อค่อนข้างเป็นวงกว้างลุกลามไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

ต่อเฮง และ happ exhibition จึงร่วมกับ Wiri bed ผลิตเตียงบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนาม อำเภอปางศิลา จังหวัด กำแพงเพชร รวม 30 เตียง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

ต่อเฮงขอส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์ ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้โดยไว และขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปลอดภัย

Similar Posts