ตกแต่งร้านในปั๊ม

September 12, 2020

ตกแต่งร้านขนม BAAN OUM ปตท. RAMA2

ตกแต่งร้านเบเกอรี่ ขนมชิฟฟ่อน ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร