exhibition booth

July 2, 2020

ผลิตชิ้นงานใหญ่ๆ ได้ ไม่มีปัญหา

ไม่ว่าชิ้นงานที่ผลิตจะใหญ่แค่ไหน ก็สร้างจากโรงงาน ข้อดีของการสร้างจากโรงงานคือ สามารถตรวจสอบ ทดลองใช้งาน ก่อนการติดตั้งจริงๆ ที่หน้างาน พร้อมปรับแต่งจนกว่าจะเป็นที่พอใจของลูกค้า แม้ว่าบูธนิทรรศการที่ผลิตจะใหญ่แค่ไหน ผลิตพร้อมกันกี่ชิ้นงาน โรงงานของเราก็สามารถรองรับได้สบายๆ ด้วยขนาดพื้นที่ มากกว่า 2,000 ตรม. จึงสามารถรองรับ งานขนาดใหญ่ ๆ ได้หลาย ๆ งานพร้อมกัน แถม fitting ลองไฟฟ้า ได้จริงก่อนการติดตั้ง#งานบูธ #Exhibition